Skontaktuj się:

Przebudowa budynku Wrocławskiego Centrum Integracji
2018-2019
Inwestor: Gmina Wrocław - Zarząd Inwestycji Miejskich
Nasza rola: Generalny Wykonawca - zaprojektuj i wybuduj