Skontaktuj się:

Przebudowa budynku przy ul. Lindego wraz z zagospodarowaniem terenu
2017-2018
Inwestor: Gmina Wrocław - Zarząd Inwestycji Miejskich
Nasza rola: Generalny Wykonawca - zaprojektuj i wybuduj